Gazelle business

ХӨДӨЛГҮҮРҮҮД

Gazelle business
UMZ-42164
CUMMINS ISF2.8S4129P
EVOTECH A274

Хөдөлгүүрийн төрөл

Бензин, 4-такттай, түлш шахах төрлийн

Дизель, интеркулер бүхий турбо

Бензин, 4-такттай, түлш шахах төрлийн

Цилиндрийн тоо ба зохион байгуулалт

4, шулуун

4, шулуун

4, шулуун

Цилиндр ба поршений явалтын диаметр, мм

100×92

94×100

96.5×92

Хөдөлгүүрийн эзлэхүүн, л

2.89

2.8

2.69

Шахалтын харьцаа

9.2

16.5

10

Нэрлэсэн цэвэр хүч, кВт (м.х.)

тахир голын эргэлтийн хурдаар, rpm

78.5 (106.8)

4,000

88.3 (120)

3,600

78.5 (106.8)

4,000

Хамгийн их цэвэр эргэлтийн момент, N·m (kgf·m)

тахир голын эргэлтийн хурдаар, rpm

220.5 (22.5)

2,500

270 (27.5)

1,400-3,000

220.5 (22.5)

2,350±150

Цилиндрийн ажлын дараалал

1-2-4-3

1-3-4-2

1-2-4-3

Хөдөлгөөнгүй горим дахь тахир голын эргэлтийн хурд, rpm

Хамгийн бага

Өсөлт


800±50

3,000±50


750±50

4,500


800±50

3,000

Тахир голын эргэлтийн чиглэл (сэнсний талаас харвал)

Баруун тийш

Баруун тийш

Баруун тийш

Төрөл бүрийн түлшний дүүргэснээс дуусах хүртэлх явах зай

400

475

-

ECU

Нэг

Нэг

-

Түлшний үндсэн зарцуулалт:

60 км/ц, л/100 км

80 км/ц, л/100 км10.5

138,5

10.39.8

12.1

Хийн түлшний үндсэн зарцуулалт:

60 км/ц, м3(кг)

80 км/ц, м3(кг)

-

-

-

Хийн савны тоо, ш.

-

-

-

Хийн савны багтаамж, л

-

-

-

Хийн савны нийт багтаамж, м3(кг)

-

-

-

Түлшний нэг дүүргэсний дараа автономит туулах зам, км

-

-

-

Хийн түлшний нэг дүүргэсний дараа автономит туулах зам, км

-

-

-

Хийн түлшний нэг дүүргэсний дараа нийт туулах зам, км

-

-

-

ТА ӨӨР ЮУ МЭДМЭЭР БАЙНА ВЭ?

 

Бид жилийн 365 өдөр 24 цагийн турш туслахад бэлэн.