ПАЗ-32053/54

БҮХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЗАГВАРУУД
Үзүүлэлтүүд ПАЗ-32053/54 ПАЗ-32053/54 CNG/LPG
Урт /Өргөн /Өндөр, мм 7000/2500/2890 (I-II анги), 2960 (II анги)7000/2500/2890 (I-II анги), 2960 (II анги)
Хаалганы тоо /өргөн, мм 2/650 1/726, 1 түргэн/600; 2/7261/726, 1 түргэн/600; 2/726
Зорчигчийн хэсгийн таазны өндөр, мм 19651965
Биеийн хэлбэр Нэгдмэл, вагон хэлбэртэйНэгдмэл, вагон хэлбэртэй
Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 7,67,6
Ачаагүй /бүрэн ачаатай жин, кг 4720…4930/7630…7705; 4680…4895/7670…77355205/8300; 5165/8300
Урд /хойд тэнхлэгийн ачаалал, кг 2890...3110/4520…4815; 2845…3015/4655…48903100/5200
Нийт зорчигчийн багтаамж (суудлыг оруулан) 41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1)41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1)
Түлшний сав /хийн цилиндрийн багтаамж, л 95298 (тус бүр 4 ширхэг 62л, 1 ширхэг 50л) эсвэл 190 (тус бүр 2 ширхэг. 95л)
ШАССИ/ тэнхлэг KAAZKAAZ
Жолоодлогын хэрэгсэл Гидравлик жолоодлогоГидравлик жолоодлого
Тоормосны систем ABS-тэй хос хэлхээний хийн тоормосны систем. Урд/хойд дугуйны тоормос тусдааABS-тэй хос хэлхээний хийн тоормосны систем. Урд/хойд дугуйны тоормос тусдаа
Агааржуулалт Байгалийн, хажуугийн цонх ба дээврийн тусгай нүхээрБайгалийн, хажуугийн цонх ба дээврийн тусгай нүхээр
Халаалтын систем Халуун агаарын систем-хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системээс(бензин); Автономит эхлэлтэй урьдчилан халаагч ба зорчигчийн тасалгааны халаагч(Дизель); 4 зорчигчийн тасалгааны халаагч(хосолсон түлш)Халуун агаарын систем-хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системээс(бензин); Автономит эхлэлтэй урьдчилан халаагч ба зорчигчийн тасалгааны халаагч(Дизель); 4зорчигчийн тасалгааны халаагч(хосолсон түлш)
Дугуй 245/70R19,5 (I-II анги); 8,25 R20 (II болон тусгай ангилалд)245/70R19,5 (I-II анги); 8,25 R20 (II болон тусгай ангилалд)