ПАЗ-3204

ХОТ СУУРИН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЖИГ АНГИЙН АВТОБУС

17-25

суудалтай

8 ЖИЛИЙН

ИХ БИЕИЙН ЭДЭЛГЭЭ

100 км/ц

ХАМ. ИХ ХУРД


ТОДОРХОЙЛОЛТ

7.5 м урт ПАЗ-3204 автобус нь хотын, захын мөн байгууллагын тээврийн үйлчилгээнд зориулагдсан ПАЗ гэр бүлийн үндсэн загвар юм. Орчин үеийн загвар, хүрээлэн буй орчны нийцэл, зорчигчдын тав тух, ашиглалтын энгийн болон тав тухтай байдлыг эдийн засгийн үр дүнт ажиллагаатай хослуулсан энэ загвар ОХУ-ын зах зээл дээр өөрийн ангилалдаа эрэлт ихтэй болжээ.

НАЙДВАРТАЙ


 • Цахилгаан тэжээлийн найдвартай байдал

 • Засвар үйлчилгээ авах зам – 15 мян. км

 • Аливаа гадаргуутай зам дээр найдвартай гүүшин

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД


 • Эдийн засгийн үр өгөөжтэй

 • Нөхөн төлбөрийн хамгийн бага хугацаа

 • Нэг зорчигчид ногдох шатахууны зарцуулалт хамгийн бага

 • Сэлбэгийн хүртээмжтэй байдал

ТАВ ТУХТАЙ


 • A/C

 • Дээврийн цахилгаан сэнс хоёр

 • Аудио/видео систем

 • Өнгөт шиллэгээ

 • Зорчигчийн суудлын янз бүрийн хувилбарууд

 • Хотын үйлчилгээнд зориулсан зарлалын систем (хараа муутай зорчигчдод зориулсан)

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ


 • Дотоод/гадаад видео камер

 • Дижитал тахограф

 • GLONASS/GPS

 • Манангийн гэрэл

 • Аюулгүй байдлын бүс