ПАЗ-32053/54

СУУРИН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЖИГ АНГИЙН АВТОБУС

19-25

суудалтай

5 ЖИЛИЙН

ИХ БИЕИЙН ЭДЭЛГЭЭ

95 км/ц

ХАМ. ИХ ХУРД


ТОДОРХОЙЛОЛТ

ПАЗ-32053 (дотооддоо хамгийн их үйлдвэрлэгдсэн автобус) ба ПАЗ-32054 (үндсэн загварыг хоёр хаалгатай болгож сайжруулсан хувилбар) нь найдвартай байдал, ашиглалтын хугацаа, хэрэглэгчийн үзүүлэлтийг сайжруулахаар үе шаттайгаар шинэчлэгдэж байна. Суурь загваруудын гадна талыг өөрчилсөн: автобуснууд шинэ гэрлүүдтэй шинэ урд масктай. Тоноглогдсон хөдөлгүүр: YMZ-534, MMZ, ZMZ. Дизель хөдөлгүүртэй автобус стандарт хувилбарт хөдөлгүүрийн тоормостой байдаг.

НАЙДВАРТАЙ


 • Хэрэглэгчийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулсан

 • Аливаа гадаргуутай зам дээр найдвартай гүүшин

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД


 • Боломжийн үнэ

 • Зорчигч тээвэрлэж нөхөн төлбөрийн хамгийн бага хугацаа

 • Засвар үйлчилгээ авалт сайн

 • Сэлбэгийн хүртээмжтэй байдал

ТАВ ТУХТАЙ


 • Аудио систем

 • Нэн хүйтэнд зориулсан хувилбар

 • Өнгөт шиллэгээ

 • Дугуй 19.5 ”

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ


 • Дижитал тахограф

 • GLONASS/GPS

 • Манангийн гэрэл

ЗАГВАР


 • Орчин үеийн интерьер болон экстерьер загвар

 • Searchlight чийдэн

 • Гүдгэр урд гупер нь аэродинамикийг сайжруулдаг