Minibus Gazelle next

МИКРО АВТОБУС

Нэг давхар будаг
Төмөрлөг
Бүх үзүүлэлтүүд
14 seats Standard 13+1
2 513mm
2 753mm
2 068mm
gazelle
5 607mm
3 145mm
17 seats Long 16+1
2 513mm
2 837mm
1 750mm
gazelle
6 415mm
3 745mm

14 суудал
Стандарт
13+1

14 seats Standard 13+1 14 суудал
Стандарт
13+1
17 seats Long 16+1 17 суудал
Урт
16+1
Загварууд