Citiline Gazelle next

Citiline

Нэг давхар будаг
NEXT CITILINE-НИЙ ТУСГАЙ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛҮҮД

Загварууд
ХОТЫН АВТОБУС
СУУРИН АВТОБУС
СУРГУУЛИЙН АВТОБУС
ЖУУЛЧНЫ АВТОБУС
Бүх үзүүлэлтүүд
19 seats Citiline 18+1
2 530mm
2 720mm
1 750mm
gazelle
6 088mm
3 745mm

19 суудалтай
Citiline
18+1

19 seats Citiline 18+1 19 суудалтай
Citiline
18+1
Загварууд