Drop-side truck Sobol

ХАЖУУГААС АЧДАГ АЧААНЫ МАШИН

Бүх үзүүлэлтүүд
3 seats Standard
2 066mm
2 070mm
1 700mm
gazelle
4 880mm

3 суудалтай
Стандарт

3 seats Standard 3 суудалтай
Стандарт
ЗАГВАРУУД