Drop-side truck Gazone next

ХАЖУУГААС АЧДАГ АЧААНЫ МАШИН

Нэг давхар будаг
Төмөрлөг
БҮХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
3 seats Short
2 755mm
2 400mm
gazelle
6 263mm
3 770mm
3 seats Standard
2 755mm
2 400mm
gazelle
7 960mm
4 515mm
7 seats Standard
2 755mm
2 400mm
gazelle
7 225mm
4 515mm
3 seats Extra-long
2 960mm
2 347mm
gazelle
7 910mm
5 150mm

3 seats
Short

3 seats Short 3 суудал
Богино
3 seats Standard 3 суудал
Стандарт
7 seats Standard 7 суудал
Стандарт
3 seats Extra-long 3 суудал
Илүү урт
ЗАГВАРУУД